fbpx [

Byggeprosjektet Østbanehallen

30 tonns maskiner og gravearbeider fire meter ned i bakken – innendørs. Det er ingen liten byggeoperasjon Østbanehallen gjennomgår på sin vei mot fornyelse. 

Ombyggingen av Østbanehallen er en storstilt operasjon, med mange byggetekniske utfordringer og detaljer. Stort sett alt av interiør og innredning skal fjernes og bygges opp fra grunnen av i tråd med moderne tekniske standarder. Jostein Ådalen er prosjektleder i Aase Byggeadministrasjon, og har i oppgave å koordinere alle de involverte i byggeprosjektets ulike oppgaver og faser.

– Vi startet arbeidene 1. oktober, samme dag som hallen stengte, og nå har vi revet ut det meste av gammel innredning, blant annet markedsbodene som jo har preget hallen i lang tid. Målet er å strippe ned lokalene til slik de opprinnelig var. Det vil si at vi fjerner alt som har blitt lagt til i nyere tid, og selvfølgelig dekker til og bevarer det som skal bevares, forteller Ådalen.

Glass og himling i taket skal skiftes, mens gamle portaler skal tas vare på. Hallens historiske betydning og mange fredede deler gjør at både Riks- og Byantikvaren er særdeles involvert i byggeprosessen.

– Østbanehallen er på ingen måte noe A4-prosjekt – med fredede deler, antikvariske muligheter under jorden og byggets særdeles sentrale beliggenhet er det mange hensyn som må tas og retningslinjer som må følges. Og ikke minst merker vi jo litt ekstra press i og med at hallen er et offentlig bygg med en lang historie som så å si alle har en formening om hvordan burde være, forteller Ådalen.

Utendørs arbeid innendørs

Nils Ørnes, er prosjektleder for entreprenør AF-gruppen, og kan fortelle om byggetekniske arbeider av et omfang og en størrelse man stort sett ellers bare ser utendørs.

– Det er ikke mange steder i Norge vi kan kjøre 30 tonns maskiner inn i en bygning, og vi har måttet lage en stor åpning i en av hallens vegger for å få disse maskinene inn, forteller han.

Arbeidet som foreløpig er gjort i hallen, vil imidlertid være i stor grad skjult for fremtidige besøkende. Det arbeides i disse dager med å legge om alt av tekniske anlegg og grave seg fire meter ned i bakken for å bygge et 350 kvadratmeter stort rom hvor alt av teknikk vil befinne seg.

– Vi graver oss lenger ned enn hallens opprinnelige fundament, og har derfor måttet sette seks meter lange stålnåler ned i bakken for å forhindre veggene fra å falle ut. Det er selvfølgelig mange sikkerhetsmessige hensyn å ta, og de tar vi på største alvor, sier Ørnes.

Historiske lag og antikvariske funn

Østbanehallen har en historisk plassering sentralt i Oslo by, noe som gjør antikvariske funn svært sannsynlig. Tidligere har det som kjent blitt gjort flere funn av interesse i Bjørvikaområdet, og sannsynligheten er derfor stor for at dette også vil være tilfelle under utgravingsarbeidet på Østbanehallen. Området hvor hallen ligger var dekket av hav frem til 1700-tallet, og derfor kan det blant annet ligge gamle båtdeler skjult under bakken.

– Vi driver litt arkeologivirksomhet ved siden av byggearbeidet. Vi har funnet et lag med sagflis under bakken fra sagbrukene som lå langs Akerselva tidligere, og nå nylig kom vi over rester av gamle tønner og keramikkskår som gjorde at vi måtte tilkalle Byantikvaren, sier Ådalen.

Når det gjøres funn settes gravearbeidene umiddelbart på vent til Byantikvaren har rykket ut og gjort en vurdering av hvorvidt funnene er historisk interessante. Og når man skal grave seg helt ned til leirebunnen i arbeidet med det tekniske rommet, vil Byantikvaren være kontinuerlig tilstede.

– Det er jo selvfølgelig utfordrende for fremdrift og tidsplaner, men vi har et utrolig godt samarbeid og løpende dialog med både Riks- og Byantikvaren, forteller Ådalen.