fbpx [

Graver seg ned i historien

Østbanehallen har en historisk plassering sentralt i Oslo by, noe som gjør mulighetene gode for at det under utgravingsarbeidene dukker opp spennende gjenstander fra fortiden. Tidligere har det blitt gjort flere funn av interesse i Bjørvikaområdet, og det er derfor god grunn til å anta at dette også kan være tilfelle når man nå graver seg ned flere meter under Østbanehallen. Området hvor hallen ligger var dekket av hav frem til 1700-tallet, og det kan blant annet ligge gamle båtdeler skjult under bakken.

Når det gjøres funn settes gravearbeidene umiddelbart på vent til Byantikvaren har rykket ut og gjort en vurdering av hvorvidt funnene er historisk interessante. Denne uken skjedde nettopp det, da man midt oppe i all leiren kom over et gammelt ballastlag av sand i arbeidet med å grave ut det nye tekniske rommet. Blant sandlaget fant man en krittpipe, som antas å være fra 1600-tallet, og tidligere har man også gjort funn av potteskår. Ingen av funnene har imidlertid vist seg å være fra før 1537, og dermed automatisk fredet, men et spennende dypdykk ned i områdets forhistorie er det likevel.

Aftenposten Osloby kom på besøk for anledningen. Det kan du lese alt om her, mens du under finner en bildeserie fra utgravingsarbeidene.

Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0248
Hallen har utvilsomt forandret seg mye siden ombyggingsarbeidene startet opp i oktober. Det store hullet som er utgravd i midten er hallens fremtidige tekniske rom, og vil være synlig for de færreste når hallen står ferdig.
Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0177
Byantikvarens feltarkeolog, Geir Strandberg Sørgård og marinarkeolog Marja-Liisa Petrelius Grue fra Norsk Maritimt Museum.
Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0100
De to arkeologene overvåker arbeidene nøye når det er muligheter for historiske funn under utgravingen av ballastlaget.
Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0146
Til tider er det møysommelig arbeid som må til for å sikre at ingen funn av interesse går tapt.
Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0129
Dagens mest spennende funn: en krittpipe som sannsynligvis har sitt opphav fra 1600-tallet. Pipen har tidligere vært mye lengre, men har fått hard medfart og blitt knukket i løpet av årene.
Ø_Utgraving_15Jan14_mg_0227
Prosjektdirektør Trond Rusten i Rom Eiendom kan tenke seg å stille ut de funnede gjenstandene i den nye hallen.