fbpx [

Arkitekturen

Under Østbanehallens glasshvelv har Mellbye Arkitektur Interiør AS skapt et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et eget univers.

Den enorme hallen er skapt av ingeniører og arkitekter som skulle gi de reisende ly for elementene og samtidig sørge for at rommet var så stort at lokomotivenes damp og røyk ikke kvalte dem. I dag er det ikke lenger en avgangshall, men et sted for opplevelser i skjæringspunktet mellom inne og ute.

De arkitektoniske løsningene er av en slik art at de trekker linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodens lineære plassering. Broen som binder Ø og Sentralbanestasjonen sammen kan oppleves som et ”catwalk” der man både kan se og bli sett. Under ”catwalken” finner man vannspeil som bringer en rural ro inn i det urbane.

På samme måte som Mellbye Arkitektur Interiør AS moderniserte Ekebergrestauranten og brakte den inn i vår tid, har de gjort Østbanehallen til et moderne byrom. Her er kun de beste materialer brukt og på en slik måte at de vil patineres over tid og sømløst føye seg sammen med den originale konstruksjonen.

Med kunnskap og respekt for opphavet har man søkt å ivareta hallens sjel, samtidig som man har gitt rommet et nytt hjerte. Det er ikke lenger lokomotivenes prusting som er Østbanehallens puls, men mennesker som skal handle, spise, reise eller bare oppleve denne nye byen i byen…

Endevegg-i-hallen-Foto-ROM-Eiendom Østbanehallen-sett-fra-catwalken-Foto-Tor-Lie Catwalk-med-vannspeil-under-Foto-ROM-Eiendom